20 Απριλίου 2012

Το κυριότερο ζήτημα που τίθεται για την πατρίδα μας είναι το ζήτημα της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Δε νοείται, βέβαια, Εθνική Ανεξαρτησία άνευ προάσπισης των εθνικών συνόρων και η προάσπισή τους αποτελεί προτεραιότητα. Το θέμα της μετανάστευσης, όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας αγγίζει άμεσα, αποτελεί πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και ζήτημα που απειλεί τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας μας.

Το θέμα της μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπισθεί ρεαλιστικά και χωρίς συναισθηματισμούς. Οι αιτίες της μετανάστευσης είναι γνωστές, η λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα είναι που χρειάζεται μελέτη. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα καλείται να διαχειρισθεί ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας για το οποίο ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί και εφαρμοσθεί μια συνεκτική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική.

Η χώρα μας έχει δεχθεί έναν αριθμό μεταναστών τους οποίους δεν μπορεί να αφομοιώσει ή να συντηρήσει. Έχει, ως εκ του αποτελέσματος, μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών της Ευρώπης, και καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σαν να ήταν αποκλειστικά Ελληνικό και όχι Ευρωπαϊκό.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τα πολιτικά κόμματα που έφεραν την κατάσταση ως εδώ, να δίνουν προτάσεις, αλλά με ημίμετρα. Τι σημαίνει κέντρο φύλαξης μεταναστών; Πόσοι θα μένουν εκεί; Τι θα γίνει με όσους δεν χωράνε; Πως θα αξιολογείται ποιοί πρέπει να είναι εκεί και ποιοί όχι; Και με ποιά κριτήρια επιλέγεται ό τόπος που θα βρίσκονται αυτά τα κέντρα; Λύνεται το πρόβλημα έτσι; Σίγουρα όχι.

Στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη, καλά μελετημένη και σχεδιασμένη πρόταση επίλυσης του προβλήματος, χωρίς ακροβασίες, προτάσεις εντυπωσιασμού, πυροτεχνήματα, συναισθηματισμούς και παράλογη επιθετικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα δημοκρατίας, ελευθερίας, πολιτισμού και η όποια λύση θα πρέπει να βασίζεται σε αυτές τις αρχές.

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (FRONTEX) πολύ λίγα έχει προσφέρει για την επίλυση του θέματος. Χρειάζεται επομένως Ελληνική Πρόταση και Ευρωπαϊκή Πρόταση.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συζητούν μια μεταναστευτική πολιτική με στόχους: αλλαγή του Κώδικα Ιθαγένειας, ο οποίος πρέπει να είναι αυστηρότερος, καταγραφή του υπάρχοντος πληθυσμού των μεταναστών, διαχείριση αυτού του πληθυσμού, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και δημιουργία υποδομών και υλοποίηση ενεργειών αντιστροφής του ρεύματος παράνομης μετανάστευσης. Θα πρέπει να αναζητηθούν συμμαχίες στο εξωτερικό αλλά και να πραγματοποιηθεί αυτοτελής εθνική προσπάθεια ριζικής μεταβολής των όρων της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ ακόμη και με λήψη μονομερών μέτρων αποσυμφόρησης της χώρας από τον πληθυσμό των παρανόμων μεταναστών που έχει συγκεντρωθεί.